Start
 O Firmie
 Referencje
 Praca
 Polityka pryw.
 Nota prawna
 Mapa strony
 ISO 9001
 Kontakt
   
   

 


W dniu 14 marca 2008 r. w sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyło się seminarium szkoleniowe "Ekonomiczny i ekologiczny wymiar efektywności energetycznej".

W seminarium wziął czynny udział Pan Zbyszek Zaborowski Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Seminarium sprawnie poprowadził Pan Tadeusz Adamski - Dyrektor Departamentu Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Pan Jerzy Ziora - organizator seminarium ze strony Ślaskiego Urzędu Marszałkowskiego stwierdził - "Pierwszy raz, problemy energetyki gminnej spotkały się w naszym województwie z tak wielkim zainteresowaniem."
Prawie 200 osób przysłuchiwało się wykładowcom omawiającym tematy:
  • gminne planowanie energetyczne,
  • zadania jednostek samorządu terytorialnego na rynku energetycznym w kontekście ustawy Prawo Energetyczne i Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej (EEAP),
  • audyt energetyczny - działania racjonalizujące zużycie energii i optymalizujące koszty utrzymania infrastruktury oraz przetarg na energię elektryczną - studium przetargów ogłoszonych, modelowe przygotowanie do przetargu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, analiza ofert,
  • racjonalizacja zużycia energii i optymalizacja kosztów w obiektach publicznych,
  • rozwiązania energetyczne w gospodarcze komunalnej sprzyjajace ochronie środowiska
    z omówieniem pilotażowego programu dla wybranych gmin Górnego Śląska,
  • rola środowiska i zachowania, które pozwolą zapobiegać rakowi płuc.

Seminarium odbyło się dzięki:

Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego,
Śląskiemu Związkowi Gmin i Powiatów,
Polskiemu Klubowi Ekologicznemu - Okręg Górnośląski
AM PREDA
Poltechnice Śląskiej
ELEVER
FEWE
Instytutowi Onkologii w Gliwicach
WFOŚiGW w Katowicach

Szczególne podziękowania za oragnizacyjny trud należą się Panom:
Jerzemu Ziorze i Mariuszowi Świądrowi.
Z o b a c z    p r o g r a m    s z k o l e n i a

P R E Z E N T A C J E
Lp Tytuł ściągnij
1 Dr Jerzy Ziora - Śląski Urząd Marszałkowski
- Obowiązki gmin w zakresie planowania energetycznego.
Pobierz
2 Prof. Joachim Kozioł - Politechnika Śląska
- Rola energetyka komunalnego w gminie.
Pobierz
3 Jacek Walski - AM PREDA
- Ekonomiczny wymiar efektywności energetycznej.
Dostęp za pomocą e-mail
4 Robert Monkiewicz, Jarosław Chodenko - ELEVER
- Rozliczenia za energię elektryczną. Przetargi. Analizy ofert.
Dostęp za pomocą e-mail
5 Jacek Walski - AM PREDA
- Efektywność energetyczna.
Pobierz
6 Piotr Kukla - FEWE
- Działania racjonalizujące zużycie energii i optymalizujące koszty utrzymania obiektów publicznych.
Pobierz
7 Dr Krystyna Kubica - Politechnika Śląska
- Energia w gospodarce komunalnej a ochrona środowiska.
Pobierz
8 Dr Krystyna Kubica - Polski Klub Ekologiczny
- Ogrzewnictwo indywidualne a środowisko i zdrowie człowieka - program pilotażowy dla wybranych gmin Górnego Śląska.
Pobierz

G A L E R I A

Utrzymanie oraz zarządzanie: MW  
Prawa autorskie: ZIGY