Start
 O Firmie
 Referencje
 Praca
 Polityka pryw.
 Nota prawna
 Mapa strony
 ISO 9001
 Kontakt
   
   

 


W dniu 15 lutego 2008 r. w sali konferencyjnej - Ostrówek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyło się zorganizowane przez Urząd Marszałkowski i AM PREDA szkolenie poświęcone zagadnieniom:
  1. zadania jednostek samorządu terytorialnego na rynku energetycznym w kontekście ustawy Prawo Energetyczne po 1 lipca 2007 i decyzji Prezesa URE z 07.12.2007 r.
  2. krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) oraz projekt ustawy o efektywności energetycznej - wzorcowa rola sektora publicznego
  3. audyt energetyczny - działania racjonalizujące zużycie energii i optymalizujące koszty utrzymania infrastruktury
  4. przetarg na energię elektryczną - studium przetargów ogłoszonych, modelowe przygotowanie do przetargu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, analiza ofert
Z o b a c z    p r o g r a m    s z k o l e n i a

P R E Z E N T A C J E
Lp Tytuł ściągnij
1 AM PREDA - Jacek Walski - Ekonomiczny wymiar efektywności energetycznej. Dostęp za pomocą e-mail
2 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Jacek Kichman - Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz projekt ustawy o efektywności energetycznej Pobierz
3 Opolski Urząd Wojewódzki - Andrzej Jaworowicz - Zmiany w ustawie Prawo Energetyczne. Audyt energetyczny - działania racjonalizujące zużycie energii i optymalizujące koszty utrzymania infrastruktury. Pobierz
4 Politechnika Śląska - Prof. Joachim Kozioł - Uwagi dotyczące doboru kadr w kontekście rosnącego znaczenia energetyki w działalności samorządu. Pobierz
5 Politechnika Opolska - dr Mariusz Tańczuk - Zużycie energii a ochrona środowiska. Pobierz
6 ELEVER - Robert Monkiewicz - Rozliczenia za energię elektryczną. Przetargi. Analizy ofert. Dostęp za pomocą e-mail
7 AM PREDA - Jacek Walski - Ekonomiczny wymiar planowania energetycznego. Dostęp za pomocą e-mail
8 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Marian Magdziarz - Założenia strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim. Pobierz
9 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - Jacek Kichman - Wojewódzkie kierunki rozwoju w kontekście "Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku. Pobierz

G A L E R I A


Utrzymanie oraz zarządzanie: MW  
Prawa autorskie: ZIGY