Start
 O Firmie
 Referencje
 Praca
 Polityka pryw.
 Nota prawna
 Mapa strony
 ISO 9001
 Kontakt
   
   

 


W dniu 7 lipca 2008 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się seminarium pt."Kierunki rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Wielkopolsce".
Inicjatorem tego wydarzenia był Pan Andrzej Bobrowski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Około 100 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego uczestniczyło w seminarium, któremu przewodniczył Pan Arkadiusz Błochowiak - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
W seminarium wzięli udział prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z całej Wielkopolski.
Seminarium zorganizowane zostało w ramach obchodów "Roku Klimatu i Środowiska" i wpisuje się w przygotowania do międzynarodowej Konferencji Klimatycznej, która odbędzie się w pierwszej dekadzie grudnia bieżącego roku w Poznaniu oraz kampanii Ministerstwa Gospodarki promowanej przez AM PREDA "Czas na oszczędzanie energii".

Seminarium podzielone zostało na trzy bloki.
W pierwszej części przedstawiono informacje o zasobach odnawialnych źródeł energii w województwie Wielkopolskim i ich wykorzystaniu. Rozwój energetyki odnawialnej wspiera powołany w ubiegłym roku Zespół ds. Promocji Odnawialnych Źródeł Energii w Wielkopolsce. W wyniku prac tego zespołu powstało opracowanie oceniające zasoby odnawialnych źródeł energii. W tej części omówiono również techniczne sposoby zagospodarowania największych zasobów energetycznych Wielkopolski.
Druga część seminarium poświęcona została zadaniom samorządu w odniesieniu do Krajowego Planu Działań na rzecz efektywności energetycznej oraz w kontekście zmian w prawie energetycznym.
Trzecia część - to omówienie zasad i możliwości współfinansowania inwestycji w OŹE z wojewódzkich programów pomocowych i Banku Ochrony Środowiska SA.

Z problemami zmierzyli się wykładowcy:

Pani Daria Zielińska-Szymanek - BOŚ SA,
Pan Andrzej Bobrowski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
Pan Bogdan Grabowski - Grabowski - Import - Export,
Pan Dariusz Jazdończyk - Domator,
Pan Jan Długi - ASKET,
Pan Jacek Walski - AM PREDA,

W tym miejscu chciałbym złożyć podziękowania Panu Andrzejowi Guzowskiemu z Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki. Jego konsultacje i opinie przesądziły o kształcie wykładów związanych z efektywnością energetyczną.
Z o b a c z    p r o g r a m    s e m i n a r i u m

P R E Z E N T A C J E
Lp Tytuł ściągnij
1 Andrzej Bobrowski
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Kierunki rozwoju OZE w odniesieniu do zasobów w Wielkopolsce.
Pobierz
2 Bogdan Grabowski - Grabowski Export-Import
Produkcja biomasy opartej na patencie i handel biomasą.
Pobierz
3 Dariusz Jazdończyk - Domator
Certyfikacja energetyczna budynków.
Pobierz
4 Roman Długi - ASKET
Tanie grzanie - technologia BIOMASSER - łatwe produkowanie i powszechne wykorzystanie brykietów ze słomy.
Pobierz
5 Jacek Walski - AM PREDA
Ekonomiczny wymiar efektywności energetycznej
Pobierz
6 Jacek Walski - AM PREDA
Przetarg. Analiza ofert.
Pobierz
7 Jacek Walski - AM PREDA
Planowanie energetyczne w gminie i instytucjach publicznych.
Pobierz
8 Andrzej Bobrowski
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Finansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii - środki dostępne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz PROW 2007-2013.
Pobierz

G A L E R I A

Zobacz też realację na stronie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego
<-- Powrót

Utrzymanie oraz zarządzanie: MW  
Prawa autorskie: ZIGY