Start
 O Firmie
 Referencje
 Praca
 Polityka pryw.
 Mapa strony
 ISO 9001
 Kontakt
   
   

 


Informacje zawarte w naszej witrynie internetowej nie stanowią rekomendacji, oferty dokonania czynności prawnej ani, w szczególności, oferty nabycia instrumentów finansowych.

Ograniczenie odpowiedzialności.

Agencja Marketingowa PREDA wyłącza bez ograniczeń całość odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód dowolnego rodzaju, w tym z tytułu wszelkich szkód bezpośrednich, pośrednich, wynikowych lub wtórnych, poniesionych z powodu korzystania z niniejszej Witryny lub dostępu do niej.
Ponadto, Agencja Marketingowa PREDA nie ponosi odpowiedzialności za manipulację systemem komputerowym odwiedzającego przez nieupoważnione osoby trzecie.

Informacje przekazane na niniejszej Witrynie służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym.
Agencja Marketingowa PREDA nie składa oświadczenia na temat odpowiedniości, pewności, dostępności, dokładności ani kompletności informacji zgromadzonych na niniejszej Witrynie
w jakimkolwiek celu. Agencja Marketingowa PREDA nie składa oświadczeń lub zapewnień na temat treści informacji znajdujących się na stronie, do której odsyła niniejsza Witryna.

Prawa autorskie.

Cała treść niniejszej Witryny (teksty, dane, obrazki, grafy, obrazy wideo, komunikaty prasowe, itp.) chronione są przepisami prawa autorskiego i ochrony znaków towarowych. Zastrzega się niniejszym prawa autorskie osób trzecich. Mogą Państwo ściągnąć lub wydrukować poszczególne strony i części niniejszej Witryny, o ile nie zostaną przy tym usunięte oznaczenia dotyczące praw autorskich
lub inne prawnie chronione nazwy lub symbole. Zastrzegamy sobie całość praw własności do informacji lub danych ściągniętych z niniejszej Witryny lub odtworzonych w inny sposób. Pełne lub częściowe odtwarzania, transmisja (środkami elektronicznymi lub innymi), modyfikacje, umieszczanie tzw. linków lub wykorzystanie niniejszej Witryny w celach publicznych lub komercyjnych jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Agencji Marketingowej PREDA.Utrzymanie oraz zarządzanie: MW  
Prawa autorskie: ZIGY