Start
 Referencje
 Praca
 Polityka pryw.
 Nota prawna
 Mapa strony
 ISO 9001
 Kontakt
   
   

 AM PREDA

Rok założenia: 1997
Właściciel   —   Jacek Walski
NIP - 7560010003
REGON - 530578102
ul. Korczaka 4/8
46-040 Ozimek
tel. +48 77 544 99 20
fax +48 77 544 97 23
e-mail preda@preda.pl

AM PREDA to kreacja popytu poprzez:
  • inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie nowych strategii rozwojowych.
  • wprowadzanie wszystkimi dostępnymi na rynku kanałami, specjalistycznych - głównie niematerialnych produktów,
  • rozwiązywanie problemów dystrybucyjnych.
AM PREDA to zarządzanie ryzykiem, a w konsekwencji obniżanie "Łącznych Kosztów Ryzyka" (TCoR).

AM PREDA to zespoły doświadczonych specjalistów branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej.

AM PREDA to profesjonalizm w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów.

AM PREDA to skuteczność, o czym świadczy szerokie grono zadowolonych Klientów.

AM PREDA to partner samorządu i firm sektora MSP.

AM PREDA to członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

AM PREDA to zweryfikowana instytucja szkoleniowa.


Jacek Walski

Studiował filozofię oraz ekonomię.
Przez 15 lat pełnił funkcje kierownicze w dużych organizacjach przemysłowych. Od 10 lat jest właścicielem AM "PREDA".
Swoje zainteresowania realizuje wdrażając we współpracy z samorządem innowacyjne rozwiązania w obrębie energetyki.
Jest autorem unikatowego na rynku krajowym badania związanego z wykonaniem przez gminy obowiązku opracowania gminnego planu energetycznego.
Jest również autorem rankingu zawierającego dane o systemach: elektroenergetycznym, ciepłowniczym i gazowym w jednostkach samorządu terytorialnego.
Opracował:
1. model oceny wielkości wydatków energetycznych,
2. model pozwalajacy określić potencjał oszczędności gminy w kosztach za energię elektryczną,
3. model zmian energetycznych w gminie.
Jest wykładowcą i trenerem.

Prowadzona przez niego firma specjalizuje się w wykonywaniu audytów elektroenergetycznych
i ciepłowniczych. Profesjonalizm współpracowników gwarantuje najwyższą jakość oceny efektywności wykorzystania energii.
Przykładowy wynik prac opisany jest w artykule "Oława oszczędza energię" zamieszczonym
w miesięczniku "Energia i Przemysł" (październik 2007).
AM PREDA pod patronatem Ministra Gospodarki w roku 2007 zrealizowała ogólnokrajowy projekt wojewódzkich konferencji poświeconych gminnej polityce energetycznej, a w roku 2008 cykl wojewódzkich seminariów poświęconych ekonomicznemu i ekologicznemu wymiarowi efektywności energetycznej.
AM PREDA wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta w Sosnowcu stworzyła założenia do Miejskiego Projektu Efektywności Energetycznej.
AM PREDA współpracuje z mediami branżowymi.
"Nowy Przemysł" i jego internetowe wydanie WNP są patronami medialnymi podejmowanych przedsięwzięć.
Opinie o zmianach na rynku energetycznym zamieszczane są w kwartalniku Energia i Przemysł, dzienniku Gazeta Prawna oraz wydaniu internetowym Energetyka.
Z badań AM PREDA korzysta m.in. Ministerstwo Gospodarki, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii, Instytut Energii Odnawialnej.
AM PREDA jest partnerem Instytutu Zarządzania, gdzie współpracując z IBM, realizowany był projekt
"Marka i Marketing w energetyce".
AM PREDA dzięki współpracy z prof. Janem Kicińskim (Polska Akademia Nauk) - inicjatorem powstania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego, zainicjowała powołanie Konsorcjum "Śląski Klaster Energetyczny".
AM PREDA aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu materiałów na Konwent Marszałków, który odbył się w Rybniku 28-29 lutego 2008 r.
AM PREDA współpracując ze Śląskim Związkiem Gmin i Biurem Zarządzania Energią Miasta Bielsko-Biała opracowuje dla gmin folder dotyczący uwarunkowań prawnych związanych z finansowaniem oświetlenia ulic i miejsc publicznych.
Polski Klub Ekologiczny doceniając innowacyjność i efekty pracy w upowszechnianiu problemów energetycznych poświęca cały najbliższy biuletyn zagadnieniom, którymi zajmuje się AM PREDA.
Strona www.preda.pl w części energetycznej jest odzwierciedleniem aktualnych tendencji i rozwiązań, które mają praktyczne zastosowanie w gminnej polityce energetycznej.


Utrzymanie oraz zarządzanie: MW  
Prawa autorskie: ZIGY