Start
 O Firmie
 Referencje
 Praca
 Nota prawna
 Mapa strony
 ISO 9001
 Kontakt
   
   

 


Zasady ochrony prywatności Agencja Marketingowa PREDA.
Informacja na temat naszej Witryny Internetowej.


Agencja Marketingowa PREDA dziękuje za odwiedzenie niniejszej witryny internetowej ("Witryna"). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności przed skorzystaniem z naszej Witryny lub przekazaniem Państwa danych osobowych ("Dane Osobowe").

Współczesne technologie informatyczne i łącznościowe odgrywają fundamentalną rolę w działalności Agencja Marketingowa PREDA, a kwestie prywatności traktujemy priorytetowo. Szanujemy Państwa prawo do prywatności, kiedy się Państwo nami kontaktują i kiedy korzystają z usług znajdujących się na naszej Witrynie. W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować Państwa, jakie informacje zbieramy i w jaki sposób są traktowane dane, które mogą Państwo nam przekazać za pośrednictwem niniejszej Witryny. Chcielibyśmy wyjaśnić także wszystkie stosowane przez nas uzasadnione środki ostrożności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych.

Niniejsze Zasady ochrony prywatności obejmują całość procesu przetwarzania Danych Osobowych
w ramach łączności realizowanej za pomocą ogólnoświatowej sieci internetowej pomiędzy Agencja Marketingowa PREDA a odwiedzającymi niniejszą Witrynę.

Niniejsze Zasady ochrony prywatności mogą być aktualizowane w dowolnym terminie. Prosimy
o regularne zapoznawanie się z najnowszą wersją niniejszych Zasad ochrony prywatności.
Punkt zatytułowany Ostatnia Aktualizacja wskazuje datę ostatniej aktualizacji.

Zgoda.

Przeglądając niniejszą Witrynę, nawiązując kontakt elektroniczny z nami lub przekazując nam Państwa Dane Osobowe, wyrażają Państwo zgodę na postanowienia zawarte w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, również na przyszłość.

Zbieranie danych i cel wykorzystania.

Agencja Marketingowa PREDA rozróżnia dwa typy danych gromadzonych przy użyciu Witryny:
 1. Dane - przy każdej wizycie na naszej Witrynie, serwer netarteria.pl loguje łączący się adres
  oraz m.in. informacje na temat Państwa przeglądarki na nasze serwery ("Dane"). Przedmiotowe Dane nie identyfikują Pana/Pani, jako osoby i są przetwarzane wyłącznie na potrzeby statystyki użytkowników i jakości obsługi wewnętrznej. Niemniej jednak, przy każdej wizycie na naszej Witrynie wyrażają Państwo zgodę na przekazanie Danych Agencji Marketingowej PREDA.
 2. Dane osobowe - informacje, które przesyłają nam Państwo za pośrednictwem Państwa przeglądarki wypełniając formularze zawierające dane osobowe na Państwa temat
  (np. imię i nazwisko, adres, nazwa użytkownika, hasło, itp.). Przekazując wszystkie wymagane Dane Osobowe wyrażają Państwo zgodę na przekazanie Danych Osobowych Agencji Marketingowej PREDA.

Pliki typu "cookie" i inne techniki mogą być wykorzystywane w celu śledzenia sposobu wykorzystania witryny z myślą o lepszym zrozumieniu zachowań i potrzeb odwiedzających gości. Te informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia odwiedzającym korzystania z sieci. Mogą Państwo zapobiec zachowywaniu plików "cookie" na Państwa komputerze modyfikując konfigurację Państwa przeglądarki internetowej w następujący sposób: w programie Internet Explorer 6 wybrać w menu funkcję "Tools", potem "Internet Options", a następnie wybrać "Confidentiality" lub "Security", a na koniec dobrać odpowiedni dla siebie poziom "Poufności" lub "Bezpieczeństwa". W programie Firefox 2.0 najpierw wybrać "Tools", następnie "Options", a potem "Privacy", a na końcu odznaczyć pole
"Accept cookies from sites".

Hiperlinki.

Niniejsza witryna może zawierać hiperlinki do innych witryn, które nie są eksploatowane
lub monitorowane przez Agencję Marketingową PREDA ("Witryny Osób Trzecich"), i do których nie stosują się niniejsze Zasady ochrony prywatności. Agencja Marketingowa PREDA nie odpowiada
za treść ani praktyki w zakresie ochrony prywatności obowiązujące w Witrynach Osób Trzecich.
Odnośny operator witryny internetowej odpowiada za treści stron, do których zamieszczono linki. W chwili przyłączania hiperlinku do danej strony nie stwierdzono na niej żadnych niezgodnych z prawem treści. Stały monitoring treści stron, do których zrobiono linki jest niemożliwy bez konkretnych dowodów na istnienie niezgodnych z prawem treści. Usuniemy wszelkie linki do stron internetowych zawierających niezgodne z prawem treści niezwłocznie z chwilą powzięcia wiadomości o takiej treści.

Ujawnienie/dzielenie się informacjami.

Za każdym razem, kiedy przetwarzamy Dane Osobowe, informujemy Państwa o typie zbieranych przez nas informacji oraz sposobie wykorzystania ich przez nas na tej samej stronie, na której wprowadzają Państwo swoje Dane Osobowe. Pozwoli to Państwu na podjęcie decyzji czy chcą Państwo podzielić się z nami Państwa Danymi Osobowymi. Nie ujawnimy Danych Osobowych poza obręb Agencji Marketingowej PREDA bez Państwa wyraźnej zgody, z następującymi zastrzeżeniami:
 • Wolno nam przekazać Państwa Dane Osobowe usługodawcom wspierającym nas
  w prowadzeniu naszej Witryny. Mogą oni przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w celu zarządzania Witryną i jej usługami i są umownie zobowiązani do zapewnienia poufności
  i integralności danych.
 • Państwa Dane Osobowe mogą zostać przekazane instytucjom i władzom państwowym,
  jeśli będą tego wymagały przepisy prawa lub inne regulacje.
Poufność i zabezpieczenie danych.

Transmisja danych na serwer netarteria.pl za pośrednictwem internetu nie jest standardowo kodowana. W związku z powyższym chcielibyśmy zaznaczyć, że Państwa Dane Osobowe są przekazywane za pośrednictwem otwartej sieci, która jest powszechnie dostępna. Nie możemy zagwarantować poufności korespondencji ani Danych Osobowych przekazywanych za pośrednictwem takich otwartych sieci.
O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Agencja Marketingowa PREDA nie może przyjąć odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty w wyniku ujawnienia Danych Osobowych lub Danych.

Wszystkie dane zgromadzone na serwerach netarteria.pl podlegają szczególnej ochronie oraz zabezpieczeniu przed nieupoważnionym dostępem. Informacje będące w naszym posiadaniu przechowywane są i przetwarzane przez nas z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
Wszyscy nasi pracownicy, którzy mają dostęp i są uprawnieni do przetwarzania Danych Osobowych,
są zobowiązani do przestrzegania poufności Danych Osobowych.

Przechowywanie Danych.

Będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe zgodnie z odnośnymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych tylko tak długo jak będą potrzebne.

Dostęp do Danych Osobowych.

Na Państwa żądanie przesłane pocztą elektroniczną na adres preda@preda.pl, przekażemy Państwu nieodpłatnie, w terminie 30 dni, czytelną kopię Państwa Danych Osobowych przechowywanych
w naszych aktach. Z przyczyn związanych z bezpieczeństwem, możemy podjąć stosowne działania mające na celu potwierdzenie Państwa tożsamości. Umożliwiamy Państwu wnoszenie zastrzeżeń
do Danych Osobowych, które przechowujemy na Państwa temat i na Państwa życzenie mogą Państwo nakazać wykreślenie, poprawienie, aktualizację lub uzupełnienie Państwa Danych Osobowych.

Przestrzeganie zasad dotyczących prywatności.

Nasze zasady dotyczące prywatności są zgodne ze wszystkimi odnośnymi regulacjami w zakresie ochrony danych.


Ostatnia Aktualizacja: styczeń 2008


Utrzymanie oraz zarządzanie: MW  
Prawa autorskie: ZIGY